Palvelut

Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelut korjaus- ja uudisrakentaminen

Suunnittelupalvelut tuntitöinä alkaen 70 €/h/alv 0%

Rakennesuunnittelu

Perustussuunnitelmat, routa- ja radonsuuunnitelmat

Rakennesuunnitelmat, runko- ja kattorakenteen jäykistykset

Rakennusfysikaalinen tarkastelu

Korjausrakentamisen suunnittelua helpottaa eriasteisien rakennusvaurioiden parissa saatu työkokemus ja sitä kautta myös ymmärrys rakenteiden korjaustapaehdotuksien laatimiseen.

Rakennesuunnitelmat ja mitoitukset tehdään Eurocode-mitoituksena.

Kosteusmittaukset

Teen myös rakennusten kosteusmittauksia. Mittaukset voin tehdä sopimuksen mukaan erikseen sovittavana ajankohtana. Kysy tarjousta!